Thuốc Thủy Sản Ổn Định pH Tôm Cá | WATER TREAMENT 1 LÍT | CHÂU THÀNH

xử lý đáy ao trong nuôi trồng thủy sản, vi sinh xử lý no2, thuốc xử lý đáy ao, cách xử lý bùn đáy ao nuôi cá, vi sinh xử lý đáy ao

Cân bằng PH, tạo OXY đáy hồ. Gây và ổn định màu nước. Cải tạo môi trường đất và nước do sử dụng kháng sinh và hóa chất nhiều

Đối tượng

 • Bò - Bò Sữa - Dê
 • Thú cưng
 • Gia súc
 • Gia cầm
 • Tôm

Nhóm/Loại sản phẩm

 • Thuốc Thuỷ Sản Cho Cá
 • Kháng Sinh Cho Cá
 • Sát Trùng Chuồng Trại
 • Kháng Sinh - Kháng Thể
 • Dinh Dưỡng Bò, Bò Sữa, Dê
 • Chế Phẩm Sinh Học
 • Sản Phẩm Khác
 • Sản Phẩm Men Vi Sinh
 • Vitamin - Khoáng Chất
 • Thuốc Bổ Gan - Giải Độc
 • Cải Thiện Nguồn Nước
 • Cải Thiện Môi Trường

Dạng thuốc/Cách sử dụng

 • Cốm Siêu Tan
 • Dung dịch
 • Bột
 • Hạt
 • Loại khác