Kháng Sinh Tẩy Giun Ký Sinh Trùng Cho Cá | Châu Thành JSC

thuốc kháng sinh cho cá, thuốc kháng sinh được phép sử dụng trong thuỷ sản, thuốc kháng sinh thuỷ sản, một số loại thuốc kháng sinh dùng trong thuỷ sản

Thuốc kháng sinh cho thuỷ sản, cá trị các bệnh ký sinh trùng, sá lá đơn chủ, sán lá gan, sán dây, rận, tẩy giun sản dùng trong chăn nuôi thuỷ sản, ao hồ.

Ngôn ngữ: