BỆNH CẢM NẮNG, CẢM NÓNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

cảm nóng, cảm nắng, thở dốc

thời tiết thường nắng nóng oi bức, nhiệt độ môi trường lên cao cản trở quá trình thải nhiệt của gia súc