Châu Thành tổ chức lễ trao thưởng xe Ô Tô cho Đại Lý Xuất Sắc Minh Thịnh