Đoàn các hộ chăn nuôi trang trại vịt đẻ ở huyện Đất đỏ đã đến chúc mừng đầu xuân Tân Sửu 2021 và gởi lời chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đoàn các hộ chăn nuôi trang trại vịt đẻ ở huyện Đất đỏ đã đến chúc mừng đầu xuân Tân Sửu 2021 và gởi lời chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đoàn các hộ chăn nuôi trang trại vịt đẻ ở huyện Đất đỏ đã đến chúc mừng đầu xuân Tân Sửu 2021 và gởi lời chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam