Gia công thuốc thú y, thuỷ sản tại Công ty đạt GMP – WHO

gia công thuốc thú y, gia công thú y, gia công sản phẩm thú y, gia công thuốc thú y thuỷ sản, gia công thuốc thuỷ sản

Châu Thành là nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm thuốc thú y, thuỷ sản đạt chuẩn GMP - WHO. Châu Thành nhận gia công thuốc thú y, thuỷ sản trên toàn quốc.