HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TRIỂN LÃM ILDEX VIETNAM 2022 | CHÂU THÀNH JSC

châu thành jsc, châu thành, hội nghị triển lãm, hội nghĩ triển lãm châu thành,

Từ ngày 03 - 05/08/2022 đã diễn Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Chăn nuôi, Thú y, Nghành sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thuỷ sản tại Việt Nam.