Thuốc Bổ Thú Y Tăng Sức Đề Kháng | B- GLUCAN 500 10KG

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TĂNG TRỌNG NHANH PHÒNG BỆNH TAI XANH - B-GLUCAN 500

Thuốc bổ thú y tăng sức đề kháng B glucan 500 10kg giá ưu đãi 1.800.000 vnđ tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh phòng bệnh tại xanh cho gia súc, gia cầm

Ngôn ngữ:

Đối tượng

 • Bò - Bò Sữa - Dê
 • Thú cưng
 • Gia súc
 • Gia cầm
 • Tôm

Nhóm/Loại sản phẩm

 • Thuốc Thuỷ Sản Cho Cá
 • Kháng Sinh Cho Cá
 • Sát Trùng Chuồng Trại
 • Kháng Sinh - Kháng Thể
 • Dinh Dưỡng Bò, Bò Sữa, Dê
 • Chế Phẩm Sinh Học
 • Sản Phẩm Khác
 • Sản Phẩm Men Vi Sinh
 • Vitamin - Khoáng Chất
 • Thuốc Bổ Gan - Giải Độc
 • Cải Thiện Nguồn Nước
 • Cải Thiện Môi Trường

Dạng thuốc/Cách sử dụng

 • Cốm Siêu Tan
 • Dung dịch
 • Bột
 • Hạt
 • Loại khác